Bebek katiline boykot!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
Alallah rızası için bebek katillerinin mallarını boykot edelim!!!!!
      BOYKOT LİSTESİ
Image Hosted by ImageShack.us

DÜNYANIN EN ZENGİN ŞİRKETİ OLAN COCA COLA 1 YILLIK GELİRİNİ İSRAİLE BAĞIŞLADI!!!

-------------------------------------------------------------------k------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

Kefenin altýndaki Filistinli bir kýz çocuðu.Ölmeden önce çok güzeldi sanýrým.Ama senin yaptýðýn gibi LOREAL kullanmadýðýna eminim.         

BUNUN SORUMLUSU SÝZSÝNÝZ..! HALA ÝSRAÝL MALI MI KULLANIYORSUNUZ..? ONUN NE SUÇU VARDI?
SEN LIKIR LIKIR COCA COLA ÝÇERKEN ÝSRAÝL TIKIR TIKIR ÇOCUKLARI KATLEDÝYOR? BELKÝ 1 COLA DAHA AZ ÝÇSEN 1 CAN KURTARIRSIN!
ALDIÐIN HER MARLBORO DA ÝSRAÝLE 4 KURÞUN PARASI VERÝYORSUN ONUNLA NE MÝ OLUYOR?? ÞU RESME DÝKKATLÝ BAKARSAN GÖRÜRSÜN....!
Ýþte ÝSRAÝL ASKERLERÝNÝN VAHÞÝ EÐLENCESÝ!!!!
'(Ha israil ha abd birbirinin dostu) mallarý Müslümana HARAM'dýr!!' Prof. Dr. Vehbi ZUHAYLÝ
  Görüntüyü miden kaldýrýyor mu? Sen sadece izliyosun birde babasýný, annesini düþün! Ama boþver senin çocugun DÝSNEY'in ne oldugunu bilsin bu sana yeter!

 

'Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanlarý dost edinmeyin. Onlarýn birbirlerinin dostlarýdýrlar. Ýçinizden kim onlarý dost edinirse þüphe yok ki, o da onlardandýr. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doðru yola iletmez.' (Mâide Sûresi, 5:51)


 
ÝSRAÝL MALLARINDAN SADECE BÝRKAÇI
 

TÜRKÝYE'nin artýk ABD ve ÝSRAÝL'e ve de bilimum sömürgeci medeniyet timsali AVRUPALILARIN istediklerini yapmaya mecbur olmasýný istemiyormusun!?

TÜRKÝYE'nin artýk  MÜSLÜMAN TÜRKLERÝN
olmasýný mý istiyosun?

PKK'ya destek veren ABD, ÝSRAÝL ve  AVRUPA ÜLKELERÝNE bir
ders vermek mi istiyorsun!?

AFRÝKA'
daki aç insanlara destek olmak mý istiyosun!?

Yýllarca sömürülmüþ hala da
sömürülen ÜLKELERE destek mi olmak istiyosun?

KUSURA BAKMA SEN BUNLARI ÝSTEMÝYOSUN! YUKARIDAKÝLERÝN BÝR MESULÜ DE SENSÝN! SEN AÞAÐIDAKÝ ÜRÜNLERÝ KULLANDIÐIN MÜDDETÇE DE BU ADAMLAR SENÝ APTAL YERÝNE          KOYMAYA DEVAM EDECEK VE KATLÝAMLAR SÜRECEK...
PEPSÝ içerken bunu düþündügünü hiç sanmýyorum?
Bu görüntünün nedeni içtigin her
COCA COLA yudumu!!?
Ey Müslümanlar siz ve Yahudi mallarýný aldýkça bu vahþet bitmeyecektir.
UNUTMAYALIM KÝ YAHUDÝ MALLARI KULLANANLAR BÝZE ATILAN KURÞUNA DESTEK VERÝR....
Amerikan

SADECE EÐLENMEK ÝÇÝN YAÞAMAYIN ONLARIN EÐLENMEYE HAKKI YOKMUYDU?????


Aðlarken aç olduðuna eminim ama senin için bunun da önemi yok sen her acýktýðýnda Mc DONALDS'dasýn nasýlsa. Ve hamburgerleri yerken bunlarý aklýna bile getirmedigine eminim?


Bu yavrunun suçu neydi acaba senin içtiðin her
Coca Cola yudumu olmasýn??
Evi yýkýldýgý için aðýt yakýyo sanýrým. Acaba yeni eþyalarýný nerden alcak? Sahi sen evinin eþyalarýný
CARREFOUR'dan
almýþtýn demi?
 
BU ÜRÜNLERÝ KULLANDIGIN MÜDDETÇE ZULÜM DEVAM EDECEK VE SENÝN BUNU KINAMAYA HÝÇ BÝR HAKKIN OLMAYACAK!!! SAVAÞA HAYIR DEMEYE HÝÇ BÝR HAKKIN OLMAYACAK!!! YETER ARTIK SUÇSUZ ÝNSANLAR ÖLÜYE DEMEYE HÝÇ BÝR HAKKIN OLMAYACAK!!! ELÝNDE COLA BARDAÐIYLA HABERLERÝ ÝZLERKEN GÖRDÜKLERÝNE 'BRAVO BANA..COCA COLA ÝÇTÝM, PEPSI ÝÇTÝM, ARIEL KULLANDIM, SABAH NESCAFEMÝ ÝÇTÝM, CARREFOUR'DAN ALISVERÝÞ YAPTIM, MAGGI ÜRÜNLERÝNÝ SOFRAMDAN EKSÝK ETMEDÝM..........VS VS..VE NETÝCEDE BUNLARIN OLMASINI SAÐLADIM...YAÞASIN ÝSRAÝL...YAÞASIN ABD...YAÞASIN AVRUPA ÜLKELERÝ..YAÞASIN RUS ÜRÜNLERÝ......YAÞASIN EMPERYALÝZM
.....KAHROLSUN FÝLÝSTÝN...KAHROLSUN LÜBNAN.....MASUM ÝNSANLARA ÖLÜM....' DEMEK TEK HAKKIN OLACAK....ÇÜNKÜ BUNLARIN SEBEBÝ BU ÜRÜNLERE PARA ÖDEDÝÐÝN MÜDDETÇE SENSÝN!!!!


Bu çocuklarý kardeþinin yerine koyabilirmisin. Misket oynamasý gerekirken tank taþlýyor. Ama sen çocuðuna yabancý marka oyuncak almaya devam et.
TOYSRUS maðazalarýndan veya K MART tan olabilir mesela. Aklýna þu gelebilir 'buda mý parayý ÝSRAÝL'e yolluyo?'... Vergi vermesi kafi deðil mi?
 

BUNU YAPAN TAÞERON PKK, ÝSRAÝL VE ABD MALLARINI ALARAK ONLARA YARDIM YAP, ONLARDA TAÞERON PKK'YA YARDIM EDÝP BEBEKLER ÇOCUKLAR ÖLSÜN NE KADAR BASÝT DEÐÝL MÝ SENÝN ÝÇÝN??????????? SENDE ELÝNDE COCA COLA'YLA OLAN BÝTENÝ ÝZLE EY BASÝT, SORUMSUZ VE ÞUURSUZ ÝNSAN!!!!!!!!!!!!!!!
 

BELKÝ O BÝR BABAYDI YAÞASAYDI AÇ COCUKLARIN KARNINI DOYURMAK ÝÇÝN EMÝN OL SENDEN ÇOK ÞEY YAPARDI AMA SENÝN UMRUNDAMI SEN COLA ÝÇMEYE DEVAM ET...!
 
 

ORADA YATAN SENÝN ABLAN OLSAYDI?
 
EY MÜSLÜMAN...! 
DEÐERÝNÝ BÝL... KENDÝNÝ KÜÇÜLTME... BENÝM BOYKOT ETMEMLE NE OLUR DEME SAKIN HAA......!

 
 

'Bi BENLE NE OLUR DEMEMELi' Boykota'a katilip kardeþlerinin yanýnda olmalý..Ýsrail'e inat... Amerika'ya inat... AB'ye inat...

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ne buyuruyor: 'MÜSLÜMAN KARDEÞÝNÝN DERDÝYLE DERTLENMEYEN MÜSLÜMANLARDAN DEÐÝLDÝR..'

DANONE DANETTE DANÝNO gerçekten taze sütlü tatlý mý? Belki yaþama þansý verilseydi bu çocukta yeme þansý bulurdu ama UNUTMA senin geride býraktýgýn her boþ DANONE kutusu yüzünden bu çocuða yaþam þansý tanýnmadý........???????
Allah için onlara buðzetmek gerek, onlara karþý olmak, onlara muhalefet etmek gerek...

Haydi diyorum gelin el ele verelim, kardeþliðimizi bütün dünyaya gösterelim...Bugün kardeþimizin baþýna gelenlerin yarýn bizim baþýmýza hemde bizim paralarýmýzla gelmiyeceðinin hiçbir garantisi yok..

         VAR MISINIZ BOYKOT ETMEYE...
                            HERKESE GÖNDER

      BELKÝ BÝR MASUMUN CANINI KURTARIRSINBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=